• Krémová pěna a lavinový efekt
  • Dlouhotrvající stabilita pěny
  • Efektivní a přesná regulace dusíku
  • Volitelná dekarbonizace

Jednotka je vybavena membránovým stykačem pro nitrogenizaci. Vnitřní vlákna membránového stykače tvoří velkou kontaktní plochu mezi plynem a nápojem, což zajišťuje okamžité a účinné rozpuštění. Aplikovaný tlak N2 řídí konečnou koncentraci N2 v nápoji.

Volitelně se k odstranění CO2 používá přídavný membránový stykač. To je užitečné pro nápoje s vyšší koncentrací CO2 nebo nápoje, kde je vyžadována konkrétní koncentrace CO2/N2. Odstranění CO2 je nastaveno úrovní vakua aplikovaného na dekarbonizační membránový stykač.

Jednotka se obvykle instaluje mezi dva BBT. Odstředivé čerpadlo přenáší nápoj z první nádrže do jednotky při konstantním tlaku, teplotě a průtoku. Výstupní ventil slouží k regulaci požadovaného tlaku a průtoku nápoje. Upravený nápoj se přepravuje do další nádrže.

Odstraňování CO2: až 3 g/l, 1,5 V/V (závisí na P & T)
Přidávání N2: až 80 ppm (závisí na přítomnosti P & T a dalších plynů)
Tlak: provozní 1 až 6 barg, 15 až 90 psig
Teplota: provozní 0 až 5 °C, 32 až 40 °F
CIP: 50 °C, 120 °F, při 7 barg, 100 psig; max. 65 °C, 150 °F, při 2 barg, 30 psig
Připojení: svorka Tri-clamp; další připojení na vyžádání
Rozměry: od: výška 1,9 m, 75”; šířka 1,4 m, 55”; hloubka 0,7 m, 28”
Hmotnost: od 100 kg, 220 lb
Materiál: nerezová ocel 304, EPDM, PSU, PP