Čtyři pilíře naší strategie

Bucher Unipektin Nachhaltigkeit Umwelt

Skvělým příkladem přístupu společnosti Bucher Unipektin k ochraně životního prostředí a úsporám energie jsou naše odparky založené na technologii mechanické rekomprese páry (MVR), která šetří až 50 % primární energie ve srovnání s konvenční víceúčelovou technologií.

Bucher Unipektin Nachhaltigkeit Kunden

Aby si naši zákazníci byli vědomi bezpečného provozu nově dodaných strojů a zařízení, naše standardní školení obsluhy zahrnuje „Školení bezpečnosti zákazníků“.

Bucher Unipektin Nachhaltigkeit Mitarbeiterweiterentwicklung

Jejich spokojenost a neustálý rozvoj jsou pro společnost Bucher Unipektin klíčové. Naším cílem je poskytnout v průměru minimálně 2,5 dne dalšího rozvoje nebo školení na zaměstnance ročně. Díky solidním programům pro vedení a technické školení ve spolupráci s externími organizacemi rozvíjíme náš management a technický personál a jsme na ně hrdí.

Bucher Unipektin Nachhaltigkeit Compliance

Oceňujeme osobní dovednosti, schopnosti a výkon našeho týmu prostřednictvím zaměstnání a povýšení. V našem podnikání jednáme v souladu s platnými požadavky, soutěžíme podle zákona a netolerujeme žádnou korupci, diskriminaci ani výhružné chování. Vždy chráníme osobní údaje a soukromí zaměstnanců.