Váš úspěch je naším posláním

Společnost Bucher Unipektin je vaším partnerem a dodavatelem nápojových technologií pro jednotlivé jednotky i kompletní linky k separaci pevných látek a kapalin, filtraci, úpravě šťáv a výrobě koncentrátů. Tyto nápojové technologie se používají především pro výrobu ovocných šťáv a pyré, jakož i pro vaření piva. Nabízíme také řešení pro zeleninové a citrusové šťávy, příchuti a získávání rostlinných extraktů ve farmaceutickém průmyslu.

Dále navrhujeme a konstruujeme průmyslové vakuové a vymrazovací sušičky (pro lyofilizaci). Používají se k výrobě instantních polévek, instantních nápojů, ale i k dalším aplikacím. Další oblastí působení jsou ekologické technologie, kde dosahujeme úspěšných výsledků v odvodňování čistírenských a průmyslových kalů, jakož i v separaci pevných a kapalných látek v úpravnách pitné vody.

Naše pozice lídra na trhu je založena na poskytování nejlepších produktů a služeb ve své třídě. Nové produkty a řešení jsou vyvíjeny motivovaným a flexibilním týmem, který úzce spolupracuje s našimi zákazníky, aby vyhovoval jejich potřebám. Naše inovace jsou také řízeny pozorným sledováním a předvídáním tržních trendů. Dalším zájmem ve všem, co děláme, je respekt k životnímu prostředí.

Naše vize

Usilujeme o dosažení vynikající ziskovosti a zdravé bilance prostřednictvím vedoucího postavení v oblasti technologie, silné pozice na trhu a přísného řízení nákladů. Budeme pokračovat v budování naší skupiny prostřednictvím organického růstu a inovací a také akvizicí a integrací vybraných doplňkových podniků. Investujeme do snížení naší ekologické stopy.

Certifikovaná kvalita

Náš závazek kvality usiluje o nepřetržitou dostupnost našich strojů, dlouhou životnost a minimální požadavky na údržbu, abychom dosáhli nejlepší ekonomické životnosti po celou její dobu. Jsme vedeni k tomu, abychom neustále dodávali naše produkty a služby včas, ve vysoké kvalitě a v objemu, který naši zákazníci potřebují. Naše centra prvotřídní kvality jsou certifikována podle normy ISO 9001:2015, což podporuje dosažitelnost těchto cílů.