Vítejte v oznamovacím systému Buchers

Zaměstnanci, obchodní partneři a třetí strany mohou tento oznamovací systém používat k hlášení závažných porušení platných zákonů, předpisů a interních směrnic společnosti Bucher. Oznamovatelé si mohou být jisti, že jejich oznámení nebude zneužito v jejich neprospěch, pokud oznámení nebylo učiněno se zlým úmyslem. Jsou samozřejmě možná i anonymní oznámení. Vyšetřování je zahájeno až po velmi pečlivém prozkoumání skutečností a důvodném podezření na závažné porušení předpisů.

Pokud chcete poslat takové hlášení oddělení dodržování předpisů společnosti Bucher, můžete použít tento bezpečný oznamovací kanál.

Hlášení týkající se záležitostí, jako je nespokojenost se mzdou, špatná spolupráce mezi kolegy nebo porušování zásad týkajících se kouření a alkoholu, by měly být podávány prostřednictvím obvyklých interních kanálů. Pokud jsou činěny pomocí tohoto oznamovacího systému, budou okamžitě smazány a hlášení bude uzavřeno.
 

Důležité upozornění

Pokud kliknete na tento odkaz oznamovacího systému Buchers, opouštíte stránky společnosti Bucher Unipektin AG. Společnost Bucher Unipektin AG si nenárokuje vlastnictví webových stránek třetích stran přístupných prostřednictvím odkazů. Informace o údajích, které jsou shromažďovány, ukládány nebo zpracovávány na této stránce, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů na externí webové stránce.