Vítejte v oznamovacím systému Buchers

Zaměstnanci, obchodní partneři a třetí strany mohou tento oznamovací systém používat k hlášení závažných porušení platných zákonů, předpisů a interních směrnic společnosti Bucher. Oznamovatelé si mohou být jisti, že jejich oznámení nebude zneužito v jejich neprospěch, pokud oznámení nebylo učiněno se zlým úmyslem. Jsou samozřejmě možná i anonymní oznámení. Vyšetřování je zahájeno až po velmi pečlivém prozkoumání skutečností a důvodném podezření na závažné porušení předpisů.

Pokud chcete poslat takové hlášení oddělení dodržování předpisů společnosti Bucher, můžete použít tento bezpečný oznamovací kanál.

Hlášení týkající se záležitostí, jako je nespokojenost se mzdou, špatná spolupráce mezi kolegy nebo porušování zásad týkajících se kouření a alkoholu, by měly být podávány prostřednictvím obvyklých interních kanálů. Pokud jsou činěny pomocí tohoto oznamovacího systému, budou okamžitě smazány a hlášení bude uzavřeno.
 

Důležité upozornění

Pokud kliknete na tento odkaz oznamovacího systému Buchers, opouštíte stránky společnosti Bucher Unipektin AG. Společnost Bucher Unipektin AG si nenárokuje vlastnictví webových stránek třetích stran přístupných prostřednictvím odkazů. Informace o údajích, které jsou shromažďovány, ukládány nebo zpracovávány na této stránce, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů na externí webové stránce.

 

Bucher Denwel spol. s.r.o.

Informace pro zprávy týkající se naší dceřiné společnosti v České republice: Kromě možnosti anonymního oznámení v systému chráněných oznamovatelů společnosti Bucher lze oznámení učinit také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti v souladu se zákonem č. 171/2023 o ochraně oznamovatelů nebo lze informovat příslušné orgány přímo. 

Oznámení je možné podat také písemně, telefonicky nebo po předchozí domluvě osobně. Kontaktní údaje pro tyto účely oznámení (pouze pro českou dceřinou spolešnost) jsou následující:

Peter Urbanek, personální ředitel, peter.urbanek@bucherdenwel.com
Bucher Denwel, spol. s r.o., K Hájům 2, 155 00 Praha 5, Česká republika.
D +420 270 007 405, M +420 725 571 741