Twój sukces jest naszą misją

Bucher Unipektin jest Państwa partnerem i dostawcą zarówno pojedynczych urządzeń, jak i kompletnych linii do separacji fazy mokrej od suchej, separacji cieczy, filtracji, obróbki soków i produkcji koncentratów. Powyższe technologie wykorzystywane są  głównie w procesie produkcji soków owocowych i przecierów, a także do warzenia piwa. Oferujemy rozwiązania dla soków warzywnych i cytrusowych, aromatów i odzysku ekstraktów roślinnych w przemyśle farmaceutycznym. Projektujemy i konstruujemy przemysłowe suszarki próżniowe i liofilizacyjne wykorzystywane do produkcji zup i napojów instant.


Kolejnym obszarem naszej działalności jest technologia ochrony środowiska, gdzie osiągamy sukcesy w odwadnianiu osadów ściekowych i przemysłowych, jak również w separacji fazy mokrej od suchej w oczyszczalniach wody pitnej. 


Pozycję lidera na rynku systematycznie umacniamy poprzez dostawy zaawansowanych pod względem technologicznym i zarazem najwyższej jakości produktów opracowywanych przez zmotywowany zespół specjalistów. Nasze usługi zawsze dostosowujemy ściśle pod kątem wymagań klientów i w taki sposób, aby współpraca z nami przynosiła im jak największe korzyści. Ochrona środowiska jest dla nas najważniejszym wyzwaniem, które ukierunkowuje nasze działania. 

Nasza wizja

Nie ustajemy w dążeniu do osiągnięcia najwyższej rentowności i zdrowego bilansu poprzez wiodącą pozycję technologiczną, silną pozycję rynkową i ścisłe zarządzanie finansami. Nadal będziemy realizować proces budowy Grupy w oparciu o wzrost organiczny i innowacje, a także poprzez integrację z wybranymi, uzupełniającymi się firmami. Inwestujemy w celu zmniejszenia naszego negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Certyfikowana jakość

Poprzez zaangażowanie na rzecz jakości dążymy do zapewnienia ciągłej dostawy naszych maszyn odznaczających się długą żywotnością oraz wymagających minimalnej konserwacji. Nasze produkty jak i usługi cechuje niezawodność oraz najwyższa jakość. Nasze Centra Doskonalenia posiadają certyfikat ISO 9001:2015, który stanowi obiektywne potwierdzenie zorientowania procesów na osiągniecie wysokiej jakości.