Nasza zrównoważona strategia rozwoju oparta na czterech filarach

Bucher Unipektin Nachhaltigkeit Umwelt

Doskonałym przykładem energooszczędnego podejścia do ochrony środowiska są stacje wyparne Bucher Unipektin oparte na technologii mechanicznej kompresji pary (MVR), pozwalające zaoszczędzić do 50% energii pierwotnej w porównaniu z konwencjonalną technologią TVR.

Bucher Unipektin Nachhaltigkeit Kunden

Celem zaznajomienia klientów z bezpieczną obsługą nowo dostarczonych maszyn i urządzeń, nasze standardowe szkolenie operatorskie obejmuje moduł "Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa klienta".

Bucher Unipektin Nachhaltigkeit Mitarbeiterweiterentwicklung

Zadowolenie i ciągły rozwój pracownika są dla Bucher Unipektin kluczowe. Naszym celem jest przeznaczenie średnio 2,5 dnia rocznie na doskonalenie i rozwój. Dzięki solidnym programom szkoleń we współpracy z organizacjami zewnętrznymi w zakresie zarzadzania i technologii, rozwijamy kompetencje naszej kadry kierowniczej i technicznej.

Bucher Unipektin Nachhaltigkeit Compliance

Zatrudniamy i awansujemy naszych pracowników doceniając ich kompetencje miękkie, umiejętności i wyniki naszego zespołu. Kodeks Postępowania Bucher wyznacza standardy postepowania obowiązujące wszystkich pracowników firmy, bez względu na zajmowane stanowisko, wymiar etatu, miejsce pracy, czy rodzaj wykonywanych zadań. Transakcje handlowe realizowane są zgodnie z obowiązującymi wymogami. Konkurujemy zgodnie z prawem, nie tolerujemy zachowań korupcyjnych, czy też dyskryminacyjnych. Chronimy dane osobowe, jak też prywatność naszych pracowników.