• Kremowa pianka i efekt lawiny 
  • Długotrwała stabilność pianki 
  • Wydajna i precyzyjna kontrola azotu 
  • Opcjonalna dekarbonizacja 

Urządzenie jest wyposażone w kontaktor membranowy. Wewnętrzne włókna kontaktora membranowego tworzą dużą powierzchnię kontaktu między gazem a napojem, zapewniając natychmiastowe i skuteczne rozpuszczanie. Zastosowane ciśnienie N2  umożliwia kontrolę końcowego stężenia gazu w produkcie. 

Opcjonalnie można zastosować dodatkowy kontaktor do usuwania zawartości CO2 . Jest to przydatne w przypadku napojów o wyższym stężeniu dwutlenku węgla lub napojów, w przypadku których wymagane jest określone stężenie CO2 /N2 . Usuwanie CO2  jest ustawiane przez poziom podciśnienia zastosowanego do stycznika membranowego dekarbonizacji. 

Urządzenie jest zwykle instalowane między dwoma BBT. Pompa odśrodkowa przenosi napój z pierwszego zbiornika do urządzenia przy stałym ciśnieniu, temperaturze i przepływie. Zawór wylotowy służy do sterowania wymaganym ciśnieniem i przepływem napoju. Uzdatniony napój jest następnie przenoszony do następnego zbiornika. 

Usuwanie CO2 : do 3 g/l, 1,5 V/V (zależnie od P i T) Dodawanie 
N2 : do 80 ppm (zależnie od P i T oraz obecności innych gazów) 
Ciśnienie robocze: 1 do 6 barg, 15 do 90 psig 
Temperatura: Robocza 0 do 5 °C, 32 do 40 °F 
CIP: 50 °C, 120 °F, przy 7 barg, 100 psig; Maks. 65 °C, 150 °F, przy 2 barg, 30 psig 
Przyłącze: Tri-clamp; inne przyłącza na życzenie 
Wymiary: od wysokość 1,9 m, 75"; szerokość 1,4 m, 55"; głębokość 0,7 m, 28" 
Waga: od 100 kg, 220 lb 
Materiał: Stal nierdzewna 304, EPDM, PSU, PP