• Vysoká propustnost s malým půdorysem
  • Vysoká spolehlivost s nízkou údržbou
  • Účinné oddělení vody a nečistot
  • V případě potřeby čištění sladkou vodou

Vertikální šroubový dopravník se používá v linkách pro příjem k přepravě jádrového ovoce ve svislém směru. Je zvláště vhodný pro překonání velkých výškových rozdílů, např. mezi oplachovacími kanály nebo třídicími a mlecími systémy. Ovoce se navíc bude čistit ve spodní části dopravníku.

Ovoce je přiváděno do otvoru vertikálního šroubového dopravníku použitím dopravního prvku. Jímka je naplněna vodou, aby byla zajištěna šetrná manipulace s ovocem a zároveň aby byly odstraněny usazené nečistoty. Plody jsou zachyceny šnekem, přepravovány svisle a vypouštěny na hlavě dopravníku do další jednotky. Voda z jímky, která byla přivedena, je účinně oddělena od ovoce odstředivou a gravitační silou a odváděna přes štěrbinové separátory. Separátory jsou pravidelně ručně zbavovány ulpělé trávy a listí.

Šnekový pohon s třífázovým motorem a klínovým řemenem je namontován na hlavě dopravníku. Separátory jsou jištěny bezdotykovými spínači.

Volitelně: dodatečná sladká voda

Vertikální šroubový dopravník 400

Průměr: 400 mm
Délka: max. 8 000 mm
Motor do délky 5 000 mm: 4 kW / 400 V / 50 Hz
Motor do délky 8 000 mm: 5,5 kW / 400 V / 50 Hz
Kapacita: max. 25 t/h
 

Vertikální šroubový dopravník 500

Průměr: 500 mm
Délka: max. 8 000 mm
Motor do délky 6 000 mm: 11 kW / 400 V / 50 Hz
Motor do délky 8 000 mm: 15 kW / 400 V / 50 Hz
Kapacita: max. 40 t/h