• Konečný obsah kyslíku pod 30 ppb
  • Úspora CO2/N2 a energie 
  • Bezpečné a hygienické provedení
  • Jednotka na klíč nebo modernizace

Jediný přívod CO2 zarovnaný s lopatkami míchadla zajišťuje nejvyšší účinnost stripování a nízkou spotřebu plynu.
Zvýšená homogenita zajišťuje rychlé tuhnutí filtračního koláče a konzistentní naplavování; nízký obsah kyslíku zlepšuje stabilitu chuti konečného produktu.

Nádoba na přípravu a odvzdušňování křemeliny/PVPP je vybavena axiálním míchadlem společnosti Bucher Denwel vyvinutým ve spolupráci s technickou univerzitou. Vysoká rychlost se používá pro rychlou homogenizaci a odvzdušnění suspenze. Po dosažení požadovaných parametrů se rychlost míchadla zpomalí, aby se dosáhlo výrazné úspory energie.

–    Kapacita nádoby: 300 až 3 000 l
–    Koncentrace O2: až 30 ppb
–    Stripovací plyn: CO2 nebo N2