• Tlen końcowy poniżej 30 ppb 
  • Oszczędność energii, CO2 /N
  • Bezpieczna i higieniczna konstrukcja 
  • Urządzenie pod klucz lub modernizacja

Pojedynczy wlot CO2 ustawiony równolegle do łopatek mieszadła zapewnia najwyższą wydajność strippingu i niskie zużycie gazu. Zwiększona jednorodność zapewnia szybkie ustawienie placka filtracyjnego i spójną powłokę wstępną; niska zawartość tlenu poprawia stabilność smaku produktu końcowego. 

Zbiornik do przygotowywania i odgazowywania jest wyposażony w mieszadło osiowe Bucher Denwel, opracowane we współpracy z uniwersytetem technicznym. Wysoka prędkość obrotu mieszadła jest stosowana do szybkiej homogenizacji i odpowietrzania zawiesiny. Po osiągnięciu wymaganych parametrów prędkość mieszadła spada, co zapewnia znaczną oszczędność energii.

  • Pojemność zbiornika: od 300 do 3 000 l 
  • Stężenie O2: do 30 ppb 
  • Gaz usuwający: CO2 lub N2