Zasuwa odcinająca Airmatic gwarantuje wodoszczelne zamknięcie silosów na owoce ziarnkowe i dozowanie ich do kanału płuczącego. Jej zalety obejmują: 

  • Wodoszczelne zamknięcie Airmatic 
  • Stałe dozowanie owoców ziarnkowych do kanału płuczącego

Zasuwa odcinająca jest przeznaczona do izolowania silosów na owoce ziarnkowe od kanałów płuczących, dzięki czemu silos może zostać zalany przed napełnieniem. Woda zapewnia delikatny wysyp owoców przy minimalnym ich uszkodzeniu. Z tego względu rozwiązanie to jest stosowane głównie w przypadku przetwarzania miękkich owoców lub gdy obowiązują wymagania dotyczące bardzo wysokiej jakości.

Zasuwa jest szczelnie zamontowana na wylocie silosu do kanału płuczącego. Przed zalaniem silosu zasuwa jest przesuwana do pozycji zamkniętej, a uszczelka Airmatic napełnia się powietrzem pod ciśnieniem w celu uzyskania wodoszczelności. Następnie silos jest zalewany, a owoce są wysypywane. 
 
Po napełnieniu silosu uszczelka jest odpowietrzana, a woda spuszczana. Zrzut owoców z silosu jest kontrolowany przez czasowe dostosowanie pionowego ruchu zasuwy, tak aby owoce docierały do kanału płuczącego równomiernie, w jednej warstwie. Zewnętrzny sterownik lub przełącznik czasowy niezależnie reguluje czas otwierania i zamykania. Obie pozycje końcowe zasuwy można regulować. 

  • Uszczelka Airmatic wypełniona sprężonym powietrzem 
  • Pneumatycznie aktywowana zasuwa z zaworem elektromagnetycznym i regulowanymi pozycjami roboczymi 
  • Panel elektryczny z centralną dystrybucją powietrza 
  • Kołnierz montażowy do mocowania na silosie płuczącym lub instalacji w kanale płuczącym 

Zasuwa dozująca Airmatic

  • Kanał/wylot: 400 mm
  •  Wlot sprężonego powietrza: 4-5 bar
  • Regulator sprężonego powietrza dla uszczelki Airmatic: 1-1,5 bara