Dávkovací šoupě pro vodotěsné uzavření sil na jádrové ovoce a dávkování do oplachovacího kanálu poskytuje tyto výhody:

  • Zaplavení sil umožňuje vykládku pomocí nákladního auta
  • Vodotěsné těsnění „Airmatic“
  • Plynulé dávkování jádrového ovoce do oplachovacího kanálu

Dávkovací šoupě Airmatic je určeno k izolaci sil na jádrové ovoce od oplachovacích kanálů, aby bylo možné silo zaplavit před naplněním. Zaplavení zajišťuje šetrné vysypávání plodů s minimálním znehodnocením. Používá se tedy především při zpracování měkkého ovoce nebo při velmi vysokých požadavcích na kvalitu.

Šoupě je pevně namontováno na výstupu ze sila do oplachovacího kanálu. Před zaplavením sila se šoupě přesune do zavřené polohy a těsnění Airmatic se nafoukne stlačeným vzduchem pro zajištění vodotěsného utěsnění. Silo se pak zaplaví a ovoce se vysype.

Když je silo naplněno, těsnění se odvzdušní a voda se vypustí. Vypouštění ovoce ze sila je řízeno časovaným svislým pohybem šoupěte tak, aby ovoce přicházelo do oplachovacího kanálu rovnoměrně v jedné vrstvě. Externí ovladač nebo časový spínač nezávisle nastavuje časy otevírání a zavírání. Obě koncové polohy šoupěte lze nastavit.

  • Nafukovací těsnění Airmatic
  • Pneumaticky ovládané šoupě s elektromagnetickým ventilem a nastavitelnými pracovními polohami
  • Elektrický panel s centrálním rozvodem vzduchu
  • Montážní příruba pro upevnění na oplachovací silo nebo montáž do oplachovacího kanálu

Dávkovací šoupě Airmatic

  • Kanál/výstup: 400 mm
  • Vstup stlačeného vzduchu: 4–5 bar
  • Regulátor stlačeného vzduchu pro těsnění Airmatic: 1–1,5 bar