Produkcja wody wodociągowej z wód powierzchniowych opiera się głównie na chemicznie wspomaganym oczyszczaniu, które generuje zmienne ilości osadu o zmiennych właściwościach.   

W zależności od pory roku lub aktualnej pogody, woda powierzchniowa może być czysta, obciążona osadami lub zakwitem glonów, co sprawia, że odwadnianie osadu jest wyzwaniem dla wielu technologii.    

Wysoka wydajność i elastyczność technologii Bucher HPS zapewnia optymalną wydajność odwadniania przez cały rok. Nie ma znaczenia, czy masz prawie czysty osad wodorotlenkowy, czy wysoki lub niski ładunek zawiesiny organicznej. Bucher HPS zawsze będzie w stanie osiągnąć najlepsze możliwe wyniki.  

W rzeczywistości wydajność Bucher HPS może zmniejszyć ilość odprowadzanego osadu nawet o 50% w porównaniu z konwencjonalnymi technologiami.

Bucher HPS 7507 presses for sludge dewatering - Bucher Unipektin AG

Prasy Bucher HPS

Hydrauliczna prasa filtracyjna do odwadniania osadów komunalnych i przemysłowych

Dowiedz się więcej