• Wysoki stopień ochrony przed błędami obsługi
  • Łatwość obsługi
  • Możliwość wprowadzenia szerokiej bazy receptur
  • Uniknięcie kontaminacji produktu z roztworem myjącym
  • Gwarancja powtarzalności jakości produktu gotowego
  • Duża oszczędność czasu spowodowana optymalizacją procesów produkcyjnych
  • Duża oszczędność spowodowana dokładnością dozowania
  • Kontrola procesów poprzez archiwizację danych

System mieszania jest przeznaczony dla producentów soków, napojów i innych produktów płynnych. Jest to praktyczne rozwiązanie, które umożliwia wydajne przygotowywanie mieszanin roztworów z dowolnych składników dostępnych w zakładzie w celu stworzenia satysfakcjonującego produktu końcowego o stałej jakości.

Całość instalacji oparta jest na oprogramowaniu systemu sterowania, które zarządza pracą zaworów i współpracą bloków zaworowych z całą instalacją. System mieszania pracuje na kolektorach, w układzie który umożliwia realizację kilku cykli mieszania produktów jednocześnie. Do zrealizowania tego rozwiązania niezbędne jest wprowadzenie do komputera rodzajów, ilości i miejsca składowania składników. Każdy produkt ma nadany swój numer i wprowadzone są dane odnośnie jego podstawowych parametrów. Program może przechowywać dane nawet stu składników do sporządzania mieszanin. Całość procesów mieszania sterowana jest za pomocą sterownika, który ma możliwość zapamiętania kilkuset gotowych receptur. W przypadku braku receptury, technolog może wprowadzić ją do bazy receptur dowolnie wybierając składniki, pamiętając o tym, że suma składników musi wynosić 100%. Realizacja mieszania składników wg danej receptury sprowadza się do wybrania jej numeru i nazwy, podania ilości łącznej po zmieszaniu składników i miejsca mieszania.
Program realizując recepturę gotowego produktu wpuszcza przez kolejne zawory do kolektora poszczególne komponenty i przepompowuje je do zbiornika mieszającego.
Wizualizacja umożliwia ciągle śledzenie drogi składników do zbiornika mieszającego oraz podgląd na specjalnej tablicy realizacji zadanej receptury. Pokazany jest na niej każdy kolejny krok pobierania składników, ich ilość i przyrastający ciężar w zbiorniku mieszającym. Oprogramowanie zgodne z normami HACCP umożliwia pełną identyfikowalność produktu na każdym etapie produkcji. Po zakończeniu procesu program automatycznie przystępuje do mycia instalacji. Mycie instalacji może przebiegać równolegle z procesem produkcyjnym.