• Vysoký stupeň ochrany proti provozním chybám
  • Snadná obsluha
  • Možnost zadávat širokou databázi receptur
  • Zamezení kontaminace výrobku čisticím roztokem
  • Záruka opakovatelnosti kvality hotového výrobku
  • Výrazná úspora času díky optimalizaci výrobních procesů
  • Velké úspory díky přesnému dávkování
  • Kontrola procesu prostřednictvím archivace dat

Míchací systém je určen pro výrobce džusů, nápojů a dalších tekutých produktů. Jedná se o praktické řešení, které umožňuje efektivní přípravu směsí roztoků z jakýchkoli dostupných složek v závodě s cílem vytvořit hotový výrobek skvělé kvality.

Celé zařízení je založeno na softwaru řídicího systému, který řídí provoz ventilů a spolupráci ventilových bloků s celým zařízením. Míchací systém pracuje v systému, který umožňuje několik cyklů míchání produktů současně. Pro realizaci tohoto řešení je nutné zadat do počítače typy, množství a skladovací místa složek. Každý výrobek má své číslo a zadávají se údaje o jeho základních parametrech. Program může uchovávat údaje až pro sto složek pro výrobu směsí. Celý proces míchání řídí řídicí jednotka, která může uložit několik set hotových receptur. Pokud technolog nemá k dispozici recepturu, může ji zadat do databáze receptur volným výběrem složek, přičemž nesmí zapomenout, že součet složek musí být 100 %. Realizace míchání přísad podle dané receptury se omezuje na výběr jejího čísla a názvu, určení celkového množství po smíchání přísad a místa míchání.

Program, který implementuje recepturu hotového výrobku, propouští jednotlivé složky přes postupné ventily do sběrače a čerpá je do směšovací nádrže.

Vizualizace umožňuje průběžně sledovat cestu složek do míchací nádrže a na speciální tabuli zobrazit náhled realizace dané receptury. Zobrazuje každý následující krok sběru složek, jejich množství a rostoucí hmotnost v míchací nádrži. Software odpovídající normám HACCP umožňuje plnou sledovatelnost výrobku v každé fázi výroby. Po dokončení procesu program automaticky spustí čištění zařízení. Čištění zařízení může probíhat souběžně s výrobním procesem.