• Nejlepší zachování aroma
  • Flexibilita výroby
  • Selektivní proces
  • Vsádkový nebo kontinuální proces 

Systémy Bucher Zeodration jsou určeny k sušení široké škály produktů, jako jsou bylinné a rostlinné extrakty, ovoce, zelenina, bylinky, bakterie a pro potravinářský a kosmetický průmysl.

Technologie Bucher Zeodration nabízí sušicí řešení pro tekuté nebo pevné produkty až do obsahu zbytkové vlhkosti nižší než 0,5 %. Tento proces se úspěšně používá pro produkty citlivé na teplotu a za účelem dosažení maximální kvality produktu. 

Systém Bucher Zeodration využívá zeolitové reaktory k zachycení vody nebo rozpouštědla. Zeolit je krystalizovaný jíl s průměrem pórů 4 angstrőmy (molekuly vody mají průměr 3 angstrőmy). Jeho vlastnosti v kombinaci s faktory polarity vedou k selektivnímu zachytávání vlhkosti, které za podmínek provozního tlaku zadržuje pouze vodu.

Použitím velmi nízkého parciálního tlaku při adsorpci vody je dosaženo maximální redukce ztrát těkavých molekul vakuovým systémem, čímž se zachová většina chutí v produktu. Při použití systému Bucher Zeodration s vakuovými sušičkami lze dosáhnout podobné kvality produktu jako u systémů vymrazování. Použitím integrované a cyklické regeneraci zeolitu je zachována plná adsorpční kapacita. Použití zeolitových reaktorů nabízí zajímavé vlastnosti, protože umožňuje sušení v rozsahu tlaku 0,5–30 mbar.

Systém Bucher Zeodration lze kombinovat s vakuovou skříňovou sušičkou Bucher pro sériovou výrobu nebo vakuovou pásovou sušičkou Bucher pro kontinuální výrobu.

Adsorpční kapacita: 1 až 1 000 kg/h vody
Velikosti vsádkových sušiček: 0,2–88 m2 topné plochy
Rozměry pásové sušičky: 0,6 až 325 m2
El. instalovaný výkon: 15 až 80 kW
Topná energie pro regeneraci: až 900 kW