• Najlepsza retencja aromatu
  • Elastyczność produkcji
  • Proces selektywny
  • Proces wsadowy lub ciągły

Systemy zeolitowe firmy Bucher przeznaczone są do suszenia szerokiej gamy produktów, takich jak ekstrakty ziołowe i roślinne, owoce, warzywa, zioła, bakterie, produktów dla przemysłu spożywczego i kosmetycznego. Technologia Zeodration firmy Bucher oferuje rozwiązanie do suszenia produktów płynnych lub stałych do poziomu wilgotności resztkowej poniżej 0,5%. Proces ten jest z powodzeniem stosowany w przypadku produktów wrażliwych na temperaturę oraz w celu osiągnięcia maksymalnej jakości produktu.

System Bucher Zeodration wykorzystuje reaktory zeolitowe do wychwytywania wody lub rozpuszczalnika. Zeolit to skrystalizowana glinka o średnicy porów wynoszącej 4 angstremy (cząsteczki wody mają 3 angstremy). Jego właściwości, w połączeniu z czynnikami polarności, prowadzą do selektywnego zatrzymania wilgoci, która w warunkach ciśnienia roboczego zatrzymuje tylko wodę. Dzięki bardzo niskiemu ciśnieniu cząstkowemu podczas adsorpcji wody, osiągana jest maksymalna redukcja traconych cząsteczek lotnych przez system próżniowy, co pozwala zachować większość aromatu w produkcie. Stosując system  Zeodration firmy Bucher z suszarkami próżniowymi można osiągnąć podobną jakość produktu jak w przypadku systemów liofilizacyjnych. Dzięki zintegrowanej i cyklicznej regeneracji zeolitu, zachowana jest pełna zdolność adsorpcyjna. Zastosowanie reaktorów zeolitowych umożliwia suszenie w zakresie ciśnień od 0,5-30mbar.
System Bucher Zeodration może być połączony z próżniową suszarką taśmową dla produkcji okresowej lub z próżniową suszarką taśmową.

  • Wydajność adsorpcji: od 1 do 1000 kg/h wody
  • Rozmiary suszarek wsadowych: 0,2-88m2 powierzchni grzewczej
  • Rozmiary suszarek taśmowych: 0.6-325m2
  • El. moc zainstalowana: od 15 do 80 kW
  • Energia grzewcza do regeneracji: do 900 kW