• Plně automatické programy CIP zajišťují dokonalé čištění
  • Ekonomická výroba díky plné automatizaci
  • Individuální programování každého čisticího okruhu 
  • 3nádobový, 4nádobový nebo 5nádobový systém
  • Velikost nádoby do 20 m3
  • Až 6 různých čisticích okruhů

Vaření vysoce kvalitního piva použitím moderních výrobních technik vyžaduje účinné a pečlivé čištění technologického zařízení. Společnost Bucher Denwel nabízí stanice CIP navržené přesně pro konkrétní projektové potřeby zákazníků.

Náš CIP je plně automatický systém naprogramovaný k dosažení optimální sanitace celé výrobní linky. Zahrnuje kompletní sadu zařízení pro CIP, včetně nádrží pro regeneraci vody, kyselin a horkých louhů, čerpadel, tepelných výměníků, ventilů a přístrojového vybavení, jako jsou převodníky vodivosti a průtoku.

Dodává se také s vlastním nastavením nádob (izolace, objemu, velikosti), současným dávkováním koncentrátů a automatickou sekvencí CIP s definovanými sanitačními parametry pro pokrytí celého čisticího cyklu, jako je například výběr čisticího prostředku nebo vody, koncentrace čisticího prostředku a teploty cyklu.

  • Modely: jednoproudová a dvouproudová zařízení
  • Skladovací nádrže: volitelné dle velikosti zařízení
  • Ovládání: poloautomatizované a plně automatizované dle požadavku zákazníka