• Automatizovaná příprava čisticích prostředků
  • Čisticí plány navázané na objekt
  • Čištění jednotlivých komponentů během výroby
  • Integrace do celého zařízení
  • Plná možnost automatizace 

Stanice CIP společnosti Bucher Unipektin mají za úkol čistit pokročilá zařízení na ovocné šťávy, kde je k výrobě vysoce kvalitních ovocných šťáv zapotřebí účinné čištění.

Kdekoli se zpracovávají jablka, hrušky, lesní plody nebo zelenina, naše zařízení je připraveno vyčistit nádrže, potrubí, drtiče a další díly. Dále lze realizovat i čisticí jednotky s individuálními programy CIP, např. pro lisy a odparky.

Díky našim bohatým zkušenostem jsou pomocné materiály, voda, čisticí a dezinfekční chemikálie a spotřeba energie optimalizovány ekonomicky a ekologicky. 

Použitím automatických dávkovacích jednotek jsou chemikálie přidávány přesně a bezpečně. Tepelný výměník ohřívá solanku na požadovanou teplotu a udržuje ji na požadované úrovni během čištění. Dávkování dezinfekčních prostředků nebo kyselin je volitelné a lze je dávkovat v řadě za sebou.

Měřením vodivosti se detekují definované změny fází mezi produktem, čisticím roztokem a vodou a podle toho se přepínají ventily. Použití zpětných ventilů v rámci výrobního sortimentu zajišťuje bezpečné oddělení čisticího roztoku a produktu.

Typický cyklus automatického čištění CIP:
- Předběžný proplach (recyklovanou oplachovací vodou)
- Čištění na bázi solanky (např. 1–2 % NaOH při 70–80 °C)
- Mezioperační proplach (volitelně)
- Dezinfekce (volitelně) peroxidem / kyselinou peroctovou nebo neutralizace a čištění kyselinou
- Oplachování

Modely: jednoproudová a dvouproudová zařízení
Skladovací nádrže: jednoproudová a dvouproudová zařízení
Řízení: částečně a plně automatizované dle požadavku zákazníka