Řídicí systém a provoz

Kontrolní program pasterizačního systému je navržen tak, aby zajistil, že celý proces bude probíhat s maximální bezpečností produktu.

Je rozdělen do dvou fází: čištění a výroba. Obsluha zvolí příslušný čisticí program, např. úplné čištění kyselinou a louhem nebo pouze louhem, podle předem definovaného čisticího předpisu. Paster může být připojen k systému CIP na místě nebo může být nakonfigurován tak, aby prováděl samostatný proces čištění. Program čištění je možné doplnit o chemickou dezinfekci. Po každém kroku čištění je k dispozici podrobná zpráva, kterou lze uložit jako soubor pdf nebo vytisknout a použít jako záznam systému řízení kvality. Výrobu lze zahájit až po provedení a dokončení čištění.

Voda v recirkulaci se ohřeje na předem nastavenou teplotu a po uplynutí doby stanovené recepturou se stroj přepne do sterilního cyklu a čeká až výrobek vstoupí do sterilního cyklu.

Software, který řídí provoz pasteru spolu s automatizačním a měřicím zařízením eliminuje potřebu neustálého dohledu. Všechny provozní parametry jsou k dispozici ve formě hlášení. Zařízení jsou vybavena čerpadlem pro zvýšení tlaku, které zajišťuje, aby tlak pasterovaného produktu byl minimálně o 0,5 baru vyšší než tlak nepasterovaného produktu – nikdy ne naopak.

Zařízení tak ponechává nepasterizovaný výrobek. Pokud dojde k netěsnostem ve výměníku tepla, bude pasterizovaný výrobek vháněn do nepasterizovaného. Používá se k pasterizaci a sterilizaci potravin. Paster je přístroj používaný k provádění procesu pasterizace potravin za účelem jejich konzervace. Proces pasterizace ničí mikroorganismy, které jsou škodlivé pro lidský život a zdraví. Použitý systém tepelné úpravy závisí na vlastnostech výrobku a na výsledcích, kterých má dosáhnout. V závislosti na výrobku a požadované době trvanlivosti lze zvolit různé metody tepelného ošetření, např. krátkodobé tepelné ošetření – vysoká teplota, krátkodobé ošetření – vysoká teplota s použitím přímého nebo nepřímého ohřevu.

Kontrolní program pasterizačního systému je navržen tak, aby zajistil, že celý proces bude probíhat s maximální bezpečností produktu.

Je rozdělen do dvou fází: čištění a výroba. Obsluha zvolí vhodný program čištění, např. úplné čištění kyselinou a louhem nebo pouze louhem, podle předem definovaného předpisu čištění. Paster lze připojit k systému CIP na místě nebo jej nakonfigurovat tak, aby prováděl samostatné čištění.

Program čištění je možné doplnit o chemickou dezinfekci. Po každém kroku čištění je k dispozici podrobná zpráva, kterou lze uložit jako soubor pdf nebo vytisknout a použít jako záznam systému řízení kvality. Výrobu lze zahájit až po provedení a dokončení čištění. Voda v recirkulaci se ohřeje na předem nastavenou teplotu a po uplynutí doby stanovené recepturou se stroj přepne do sterilního cyklu a čeká, až výrobek vstoupí do sterilního cyklu.

  • Kapacita 500 l/h - 50 000 l/h
  • Teploty ohřevu 65oC – 125oC
  • Materiál AISI 304 / ASI 316L na přání
  • Manuální / automatická obsluha (SPS control)