• Jednoprůchodová konstrukce pro maximální výtěžnost produktu
  • Energeticky účinný vícestupňový systém
  • Integrovaný, nezávisle ovládaný pastér
  • Sofistikovaná distribuce kapaliny zajišťuje dlouhé intervaly čištění
  • Optimalizovaný CIP s vysoce výkonnými rozprašovacími tryskami
  • K dispozici také s volitelnými možnostmi MVR a TVR

Vakuové odparky s klesajícím filmem společnosti Bucher Unipektin jsou určeny k výrobě vysoce kvalitních koncentrátů šťáv a vonných esencí. Obvykle kombinují procesní kroky pasterace, odstraňování aroma a koncentrace v jednom systému. Krátká doba zpracování, nízký tepelný dopad a propracované hygienické provedení dělají z našich odparek ideální prvky pro zahušťování všech druhů ovocných šťáv, tj. z jablek, hrušek, bobulovin, hroznů a peckovin. Díky unikátně navrženým rozdělovačům kapalin dokážou zpracovat šťávy s vysokým obsahem nerozpuštěných látek a s tartarátem. 

Odparky jsou typicky vícestupňové systémy. Energetickou účinnost lze dále zlepšit použitím mechanické nebo tepelné opakované komprese par (MVR nebo TVR). Vstupní kapalina je předehřívána koncentrovaným produktem a kondenzovanými párami v různých tepelných výměnících pro maximální energetickou účinnost v odparkách. Před vstupem do první odpařovací kolony může být produkt pasterován na řízenou teplotu za účelem mikrobiologické a fyzikálně-chemické stabilizace. Kapalina je rovnoměrně distribuována v hlavě kolony, aby bylo zajištěno optimální smáčení vnitřních stěn všech odpařovacích trubic. Trubky jsou ohřívány z vnější části párou nebo znovu stlačenými párami. Výsledné páry produktu tlačí kapalinu v tenké vrstvě podél stěn trubky směrem k separační komoře na dně kolony. Díky aplikovanému tlakovému gradientu lze předem koncentrovaný produkt dále koncentrovat v dalším efektu s párami z předchozího procesu. Volitelně jsou první páry přiváděny do aromové kolony, kde jsou kondenzovány a rafinovány za vzniku koncentrované aromatické esence.

  • Typ: Vakuová trubková odparka s klesajícím filmem
  • Počet efektů: 1 až 7
  • Odpařovací kapacita: 10 až 110 t/h
  • Opakovaná komprese par: mechanická nebo tepelná (volitelné)
  • Regenerace aroma: vícedesková rektifikační kolona (volitelně)