• Patentovaná technologie
 • Dvojí funkce
 • Nízké náklady na filtraci
 • Komponenty nejvyšší kvality
 • Sledování a archivace procesních parametrů
 • Optimální využití filtrů
 • Automatická separace směsné fáze od vody

Systém MONA je patentované kompaktní zařízení pro hygienický filtrační proces, při kterém se z koncentrátu odstraňují sporové formy Alicyclobacillus (ACB). Kromě toho systém zlepšuje mikrobiologickou kvalitu a zákal. Zařízení je dvojí funkce: pokud nefiltruje koncentrát, lze jej použít také jako standardní paster šťáv, stejně tak pro NFC šťávy. Jednotka má pro koncentrát i šťávu možnost připojení k aseptickému plnicímu systému.

Koncentrát ve skladu má vysokou viskozitu, která brání účinnosti filtrace. Aby byla filtrace umožněna, musí se jeho viskozita snížit – toho se dosáhne zvýšením teploty ve výměníku tepla a v regenerační části výměníku. Filtrace předehřátého koncentrátu probíhá na dvou sekcích PHE. V první sekci probíhá předfiltrace, která odstraňuje větší nečistoty.

Druhá sterilní filtrace poskytuje produkt bez mikroorganismů, včetně vysoké redukce spor ACB. Koncentrát po tomto kroku je aseptický výrobek. Aseptický koncentrát putuje do regenerační části výměníku tepla, kde částečně odevzdá absorbované teplo a poté je na chladicí části ochlazen na nastavenou teplotu. 

Koncentrát po tomto kroku je aseptický výrobek. Aseptický koncentrát přechází do regenerační části výměníku tepla, kde částečně odevzdá absorbované teplo a poté je ochlazen na nastavenou teplotu na chladicí části.

Řídicí systém je navržen tak, aby proces probíhal s maximální bezpečností výrobku. Provozní systém MONA byl rozdělen do dvou fází: čištění a výroba. Voda v uzavřeném okruhu se ohřívá a po stanovené době je sterilní a připravená k příjmu produktu. Sterilizační filtry pracují souběžně s tepelnou dezinfekcí.

 • Kapacita: 8-15 t/h*
 • Hmotnost: 6,3-11,8 t**
 • Rozměry (DxŠxV): 10800x2530x2510mm**
 • Řídicí systém: Simatic S-7-1500
 • Filtrační plocha: 55m2/62m2/76m2
 • Tlak páry: 5 bar
 • Spotřeba páry: 300 kg/h / 380 kg/h / 550 kg/h
 • Materiál: AISI 304/ASI 316L volitelně
 • Filtrovaný koncentrát***: 250t/300t/450t

 

*      MONA ASF 8t/10t/15t
**    approximate figures, can vary depending on piping and amount of filter plates
***  filtered concentrate on one set of plates, depending on the quality of an input concentrate