• Opatentowana technologia
  • Dwufunkcyjny
  • Niskie koszty filtracji
  • Najwyższej jakości komponenty
  • Parametry procesu są monitorowane i archiwizowane
  • Optymalne wykorzystanie filtrów
  • Automatyczne oddzielanie fazy zmieszanej od cieczy 

System MONA to opatentowane, kompaktowe urządzenie do higienicznego procesu filtracji, podczas którego z koncentratu eliminowane są bakterie Alicyclobacillus (ACB). Ponadto system poprawia jakość mikrobiologiczną i zmętnienie soku. Urządzenie jest dwufunkcyjne: gdy nie filtruje koncentratu, może być również używane jako standardowy pasteryzator do soków, również do soków NFC. Zarówno w przypadku koncentratu, jak i soku, urządzenie ma możliwość podłączenia do aseptycznego systemu napełniania.

Koncentrat w magazynie ma wysoką lepkość, co uniemożliwia skuteczną filtrację. Aby umożliwić filtrację, należy obniżyć jego lepkość - osiąga się to poprzez podniesienie temperatury w wymienniku ciepła i sekcji regeneracyjnej wymiennika. Filtracja wstępnie podgrzanego koncentratu odbywa się na dwusekcyjnym filtrze płytowym.  W pierwszej sekcji następuje filtracja wstępna, która eliminuje większe zanieczyszczenia.
Druga sterylna filtracja pozwala uzyskać produky bez mikroorganizmów pozbawiony bakterii ACB. Koncentrat po tym etapie jest produktem aseptycznym.  Aseptyczny koncentrat trafia do sekcji regeneracji wymiennika ciepła, gdzie częściowo oddaje pochłonięte ciepło, a następnie jest schładzany do zadanej temperatury w sekcji chłodzenia.

Układ sterowania został zaprojektowany w sposób zapewniający przebieg procesu z zachowaniem maksymalego bezpieczeństwem produktu. System operacyjny MONA został podzielony na dwa etapy: czyszczenie i produkcję. Woda w obiegu zamkniętym jest podgrzewana i po określonym czasie jest sterylna i gotowa do przyjęcia produktu. 

Wydajność: 8-15 t/h*
Waga: 6,3-11,8t**
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 10800x2530x2510mm**
System sterowania:    Simatic S-7-1500
Powierzchnia filtrująca:    55m2 /62m2 /76m2
Ciśnienie pary: 5 bar
Konsumpcja pary: 300 kg/h / 380 kg/h / 550 kg/h
Materiał Opcjonalnie: AISI 304/ASI 316L
Koncentrat filtrowany***:     250t/300t/450t

 

* MONA ASF 8t/10t/15t

** przybliżone wartości, mogą się różnić w zależności od orurowania i ilości płyt filtracyjnych 
*** przefiltrowany koncentrat na jednym zestawie płyt, w zależności od jakości koncentratu wejściowego