• Kontinuální a šetrné sušení produktu
 • Minimální oxidace
 • Nízká spotřeba energie 
 • Minimální ztráty chuti
 • Systémy podávání a vypouštění specifické pro produkt
 • Plně automatický provoz a čištění 

 • Sladové kakaové nápoje
 • Sladové výtažky
 • Reakční aroma a HVP
 • Bylinné extrakty
 • Proteiny
 • Ovocné a zeleninové koncentráty
 • Farmaceutické koncentráty
 • a další

Sušička Bucher DryBand je zvláště vhodná pro produkty, které během procesu sušení procházejí lepkavou a/nebo vysoce viskózní fází a pro produkty citlivé na mechanické namáhání.
 
Kapalné produkty jsou rovnoměrně rozmístěny na pásech použitím otočných podavačů. Volně tekoucí prášky, granule a produkty větších velikostí jsou dopravovány do násypky na horní části vakuové pásové sušičky. Produkt je po dávkách přiváděn do mezikomory za podtlaku, a odtud je dále produkt nakládán na horní pás unikátním rotačním dávkovacím systémem. Kapalné nebo pastovité produkty jsou dopravovány sušičkou na paralelních provozních pásech. Pevné produkty jsou dopravovány zpět a vpřed přes sušičku od horního k dolnímu pásu, aby se prodloužila doba dostupnosti.
 
Topné desky pod pásy jsou instalovány v nezávislých vyhřívaných zónách, které umožňují konstantní nebo variabilní rychlost sušení. Tento systém umožňuje šetrné průběžné sušení pro maximální kvalitu produktu. Kromě toho může být poslední zóna v případě potřeby navržena jako chladicí zóna.
 
Na konci pásu je vysušený produkt nařezán na požadovanou velikost pomocí řezací lišty gilotinového typu a drticího zařízení. Produkt je shromažďován v mezilehlé násypce, odkud je pomocí automatických vzduchových uzávěrů vypouštěn z vakua do atmosférického prostředí. Odstraněné páry se regenerují v kondenzátoru. Vakuum je obvykle udržováno kapalinokruhovými čerpadly a jednostupňovými nebo vícestupňovými parními tryskami.

 

 • Hygienická konstrukce GMP
 • Silné a odolné provedení
 • Vysoce výkonná řešení
 • Velmi vysoká provozuschopnost
 • Perfektní výsledky čištění
 • Minimální ztráta produktu
 • Důrazně jsou zohledněny úspory energií

 

Vakuum: 0,5 až 100 mbar

Teplota max.: 180 °C

Doba dostupnosti: 15 až 120 min

Kapacita: 1 až 5 000 kg/h

Podávání: oddělená dávkovací čerpadla a otočný podávací pohon

Povrch topné a chladicí desky: 1 až 300 m²

Počet samostatných poháněných pásů: 1 až 12

Pásy: polyesterové, kevlarové potažené PTFE a skelné tkaniny

Vedení pásu: závisí na použitých pásech

Suchý konec: stripovač a drtič nebo granulátor, (prosévač)

Vypouštěcí systém: 2 nebo 3 násypky a křídlové ventily

Přeprava: stupňovitá hustá nebo chudá fáze

Vyhřívání: pára nebo tlaková voda nebo tepelný olej

Vakuum: parní tryska nebo kondenzátor chlazené vody

CIP: automatické 3krokové čisticí cykly

Řízení: PLC a HMI s ovládáním receptury