Urządzenia do sterylnej filtracji piwa:

  • Standaryzowane jednostki ułatwiające instalację
  • Filtracja wstępna - filtracja sterylna - filtracja mediów, wszystko w jednym urządzeniu
  • Maksymalne bezpieczeństwo i żywotność filtra świecowego
  • Samodzielna jednostka lub odpowiednia do integracji

Sterylna filtracja na zimno przed napełnieniem jest alternatywą dla pasteryzacji przepływowej. Jednostka ta zapewnia elastyczne i łatwe do zintegrowania rozwiązanie dla małych i średnich browarów (natężenie przepływu 0-500 hl/h).
To bezpieczne rozwiązanie zapewniające niezawodną trwałość produktu wykorzystuje standardowe filtry świecowe, a test integralności filtrów świecowych membranowych można przeprowadzić przed każdym uruchomieniem.

Zakres wydajności dla:

STEFINOX 1: 0-70 przepływ piwa w hl/godz.

STEFINOX 2: 70-200 przepływ piwa w hl/godz.

STEFINOX 3: 200 250 przepływ w piwie w hl/godz.

STEFINOX 4: 250 500 przepływ w piwie w hl/godz.