• Konstrukcja typu RwR (rura-w-rurze)
  • Delikatne podgrzewanie 
  • Kompaktowa i modułowa konstrukcja 
  • Zautomatyzowany system sterowania 
  • Łatwe czyszczenie

Urządzenie przeznaczone są do wstępnego podgrzewania miazgi z różnych owoców, takich jak jabłka, gruszki, jagody i owoce pestkowe. W rezultacie aktywność enzymów zostanie zwiększona, a uzysk soku i jakość koloru zostanie poprawiona.

Podgrzewacz miazgi jest instalowany pomiędzy sekcją mielenia, a zbiornikiem miazgi. Charakteryzuje do krótki czas pracy, delikatne podgrzewanie i łatwa regulacja wydajności wszystkich rodzajów zacieru owocowego. 

Systemy podgrzewaczy miazgi są zazwyczaj systemami wielosekcyjnymi. Stacja gorącej wody jest regulowana w celu uzyskania różnych temperatur. System składa się z głównych komponentów, takich jak element grzewczy (moduł podwójnego rurowego wymiennika ciepła) i stacja gorącej wody (rurowy wymiennik ciepła, pompa recyrkulacyjna, zbiornik wyrównawczy i inne wstępnie zmontowane elementy orurowania). 

Woda, która jest wykorzystywana jako czynnik roboczy, jest podgrzewana przez parę w podgrzewaczu wody. Uzyskana w ten sposób gorąca woda jest podawana do układu cyrkulacji przez pompę odśrodkową. Przepływa ona przez płaszcz elementu grzewczego. Ciepło jest dostarczane do miazgi, która przepływa przez wewnętrzną rurę modułu wymiennika ciepła w przeciwprądzie. Schłodzona woda przepływa z powrotem do odśrodkowej pompy obiegowej. Zawór bezpieczeństwa i zbiornik wyrównawczy są zainstalowane, aby zapobiegać nadmiernemu wzrostowi ciśnienia i objętości.

  • Typ: Podgrzewacz miazgi na gorącą wodę
  • Liczba sekcji: zmienna, w zależności od zdolności produkcyjnej
  • Wydajność: od 10 do 120 t/h, 700-2800 kW/h
  • Systemy grzewcze: Gorąca woda lub para o niskim ciśnieniu (opcjonalnie)
  • Zakres temperatur: od 5 do 85 °C
  • Automatyzacja: oparta na PLC, wizualizacja z ekranem dotykowym