Termiczna dealkoholizacja piwa
  • Przetwarzanie w najniższych temperaturach (< 39°C) 
  • Dealkoholizacja do poziomu <0,02% obj. 
  • Odpowiednia do piwa filtrowanego i niefiltrowanego 

Instalacje są zaprojektowane w taki sposób, aby produkować wysoko dealkoholizowane piwo, a także alkohol rektyfikowany przy minimalnych negatywnych skutkach ubocznych dla jakości piwa. Konstrukcja jest elastyczna pod względem przepływu i składu produktu. Nadaje się również do piwa niefiltrowanego. Jest to zrównoważona inwestycja dla browaru, która sprosta wszystkim obecnym i przyszłym trendom rynkowym. 

Piwo jest delikatnie odgazowywane w celu uniknięcia pienienia w trakcie całego procesu. Temperatura przychodzącego produktu jest regulowana w przeciwprądzie do wychodzącego piwa dealkoholizowanego. 

Dzięki specjalnemu systemowi odgazowywania uzyskuje się bardzo niski poziom gazu końcowego przy ciśnieniu nieco poniżej ciśnienia wrzenia. Alkohol jest następnie usuwany z piwa i rektyfikowany w specjalnej kolumnie. Kolumna składa się z dwóch sekcji: pierwszej sekcji do usuwania alkoholu z piwa i drugiej sekcji do rektyfikacji alkoholu do pożądanego stężenia. 

Unikalna konstrukcja stosowanych wkładek o wysokiej precyzji zapewnia kilka korzyści:

  • minimalny spadek ciśnienia pozwala uzyskać niską temperaturę w dolnej części kolumny przy minimalnym wpływie na jakość piwa i zoptymalizowanym zużyciu energii w porównaniu z podobnymi systemami 
  • wysoka tolerancja na zawieszone cząsteczki umożliwiająca bezproblemowe przetwarzanie niefiltrowanego piwa 
  • osiągalna bardzo niska zawartość alkoholu zapewniająca maksymalne możliwości końcowego mieszania z piwem niepoddanym obróbce.   

Energia dla kolumny strippingu i rektyfikacji jest dostarczana przez niewielką ilość pary, która jest odparowywana z już dealkoholizowanego piwa. Bucher Unipektin stosuje wyparki o dużej powierzchni wymiany ciepła, co minimalizuje wymaganą temperaturę powierzchni w kontakcie z produktem.    

Na koniec piwo jest ponownie schładzane i karbonizowane. Cały proces odbywa się w próżni, ograniczając temperaturę produktu do 39°C, doskonale zachowując jakość prouktu poddanego obróbce.

Standardowe instalacje do dealkoholizacji są dostępne w zakresie od 5 do 200 hl/h.

Zaplanuj z nami swoją instalację De-Alconox już teraz!