Zapewniamy

Testy żywicy

Testowanie wydajności adsorberów i żywic jonowymiennych
 

Chromatografia gazowa

Analityka aromatu dla aromatu soku owocowego

 

HPLC

oznaczanie imoninów (substancje gorzkie)

 

Wiskozymetr

Pomiar lepkości koncentratów soków i innych produktów

 

Parownik obrotowy

Próby stężenia, ocena maksymalnej szybkości parowania i podwyższenia temperatury wrzenia

 

Fotometr

Pomiary koloru; Oznaczanie fenolu; Oznaczanie flawanoidów; Oznaczanie HMF
 

Turbidymetr

Określenie trubidalności
 

Mikroskop

Optyczna kontrola adsorberów i żywic jonowymiennych
 

Wirówka

Określenie zawartości substancji stałych
 

Różne inne analizy

Oznaczanie alkoholu enzymatycznie, areometr; wartość pH; przewodność; oznaczanie popiołu; oznaczanie kwasu