• Míchací zařízení
 • Mobilní nádrže
 • vyrovnávací nádrže
 • Dávkovací nádrže
 • Skladovací nádrže
 • Tlakové reaktory
 • Aseptické nádrže
 • Tlakové a vakuové nádoby
 • Nádrže se záchytným pláštěm na nebezpečné kapaliny

 • Izolace nádrží
 • Ohřívací a chladicí pláště
 • Míchadla a směšovače
 • Přístupové prvky

 • Statické výpočty
 • Seismické výpočty
 • Veškeré další výpočty související s konstrukčními předpisy (EN13445, AD Merkblatt)