• Zbiorniki mieszające
 • Zbiorniki mobilne
 • Zbiorniki buforowe
 • Zbiorniki dozujące
 • Zbiorniki magazynowe
 • Reaktory ciśnieniowe
 • Zbiorniki aseptyczne
 • Zbiorniki ciśnieniowe i próżniowe
 • Zbiorniki z płaszczem wychwytującym ciecze niebezpieczne

 • Izolacja zbiornika
 • Płaszcze grzewcze i chłodzące
 • Mieszadła
 • Konstrukcje dodatkowe

 • Obliczenia statyczne
 • Obliczenia sejsmiczne
 • Wszelkie dodatkowe obliczenia związane z design codes (EN13445, AD Merkblatt)