• Bezpečný přenos nápojů
  • Efektivní odvod vzduchu
  • Minimalizace ztráty extraktu
  • Okamžité přepojení z prázdné do vybrané nádrže
  • Řízený průtok piva pro minimalizaci příjmu kyslíku
  • Automatická jednotka

Odvzdušňovací přepojovací válce bezpečně přenášejí nápoj ze sklepa do filtru nebo BBT do plnicí linky a automaticky odstraňují vzduch. Vzduchové bubliny protékající válci jsou uvolňovány z piva a odváděny pneumatickým ventilem. Když se připojená nádrž pomalu vyprázdní, průtok piva se automaticky sníží a nasávání vzduchu je minimalizováno. Válce se znovu připojí k další plné nádrži. Tímto způsobem lze připojit několik nádrží současně.

Modulární uspořádání lze rozšířit ze dvou na osm valců.
Systém je dodáván smontovaný na kompaktním rámu, je testován
a lze jej rychle uvést do provozu.

Připojené nádrže: 2 až 8
Teplota: 0 až 10 °C
Tlak: 2 až 8 barů

Modely:

DLS075R DN 40 1½” 30 až 75 hl/h 14 až 33 gpm 26 až 63 bbls/h
DLS100R DN 50 2” 40 až 100 hl/h 18 až 44 gpm 35 až 85 bbls/h
DLS200R DN 65 2½” 80 až 200 hl/h 36 až 88 gpm 69 až 170 bbls/h
DLS300R DN 80 3” 120 až 300 hl/h 53 až 132 gpm 103 až 225 bbls/h
DLS500R DN 100 4” 200 až 500 hl/h 88 až 220 gpm 171 až 426 bbls/h
DLS750R DN 125 5” 300 až 750 hl/h 132 až 330 gpm 256 až 639 bbls/h
DLSA00R DN 150 6” 400 až 1 000 hl/h 176 až 440 gpm 341 až 852 bbls/h