• Nádrže na kvašení
 • Kvasné nádoby
 • Nádrže na rozmnožování kvasinek
 • Skladovací nádrže
 • Míchací nádrže    
 • CIP nádrže
 • Nádrže na spotřební materiál
 • Nádrže na ohřev drtí

 • Izolace nádrží
 • Ohřívací a chladicí pláště
 • Míchadla a míchačky
 • přístupové prvky
 • Nádrže na spotřební zboží mají schválení typu od Ústředního úřadu pro opatření a splňují požadavky nařízení ministra hospodářství ze dne 22. ledna 2008 o požadavcích, které musí splňovat měřicí nádrže, a o podrobném rozsahu zkoušek a kontrol prováděných při zákonné metrologické kontrole těchto měřidel OJ 2021.373 t.j. ze dne 2021.03.01.

 • Potrubí
 • Fitingy přizpůsobené procesu