• Tanko-fermentatory
 • Fermentatory
 • Kadzio-kotły
 • Zbiorniki propagacji drożdży
 • Zbiorniki magazynowe
 • Zbiorniki mieszające
 • Zbiorniki CIP
 • Zbiorniki akcyzowe
 • Zbiorniki do podgrzewania zacieru

 • ​​Izolacja zbiornika
 • Płaszcze grzewcze i chłodzące
 • Mieszadła
 • Platformy dostępowe
 • Zbiorniki akcyzowe posiadają zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar i spełniają wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych Dz.U.2021.373 t.j. z dnia 2021.03.01.

 • Orurowanie
 • Armatura dobrana do procesu