• Tři velikosti nádob na louhy a kyseliny
  • Pro čištění nádrží, potrubí a zařízení
  • Automatická regulace teploty
  • Optimální čisticí výkon 

Mobilní jednotka CIP poskytuje několik linek pro čištění potrubí, nádrží a procesní technologie, vlastní nastavení nádob (izolace, objemu, velikosti), současné dávkování koncentrátů a automatickou sekvenci CIP s definovanou teplotou, průtokem nebo tlakem.

Mobilní jednotka CIP spolehlivě odstraňuje minerály a biologické zbytky. Jsou použity sekvenční ventily CIP, takže není nutné žádné přepojování potrubí. Obsahuje ventil odběru vzorků pro kontrolu koncentrace během čištění a automatickou regulaci teploty. Jednotku lze použít s různými čisticími prostředky pro čištění za studena nebo za tepla.

Mobilní jednotka CIP se skládá ze dvou nádob, kde se čisticí roztok připravuje a následně cirkuluje na jedné lince. Integrovaný ohřev umožňuje ohřev čisticího média na požadovanou teplotu.
Další možnosti mohou zahrnovat čištění tlakové nádrže, sítko, trysky nádob CIP a ohřev během čištění. 

Čisticí prostředky: kyseliny, louhy, dezinfekční prostředky

Nádoby: horký louh (s ohřevem)

Okolní kyselina / dezinfekční prostředky / oplachová voda (neizolované)

Tlak: provozní 1 až 3 barg, 15 až 43 psig

Teplota: provozní 0 až 90 °C, 32 až 200 °F

Připojení: svorka Tri-clamp; další připojení na vyžádání

Rozměry: výška od 1,6 m, 63”; šířka od 2,0 m, 79”; hloubka od 0,7 m, 28”

Hmotnost: od 100 kg, 220 lb

Materiál: nerezová ocel 304, EPDM,

 

DCP050M k čištění potrubí DN 25 (1”) do 300 m (1 000 stop) nebo nádob do průměru 1,5 m (4,5 stopy)

Průtok: 20 až 50 hl/h, 9 až 22 gpm, 18 až 42 bbls/h

2×200l nádoby s ohřevem 4,5 kW + 4,5 kW volitelně

 

DCP100M K čištění potrubí DN 40 (1½”) do 300 m (1 000 stop) nebo nádob do průměru 2,5 m (8,2 stopy)

Průtok: 40 až 100 hl/h, 18 až 44 gpm, 35 až 85 bbls/h

2×350l nádoby s ohřevem 7,5 kW + 7,5 kW volitelně

 

DCP150M k čištění potrubí DN 50 (2”) do 250 m (800 stop) nebo nádob do průměru 2,5 m (8,2 stopy)

Průtok: 60 až 150 hl/h, 27 až 66 gpm, 52 až 127 bbls/h

2×500 l nádoby s ohřevem 15 kW + 15 kW volitelně