• Výroba ovocných šťáv se sníženým obsahem kyselých látek nebo deionizovaných ovocných šťáv a sirupů z ovocného cukru dle zadání zákazníka
  • Minimální náklady na zpracování
  • Plně automatické, ovládání PLC a uživatelské rozhraní na bázi PC 

Iontoměničové systémy společnosti Bucher Unipektin se slabými aniontoměničovými pryskyřicemi se používají k úpravě poměru cukru a kyseliny v ovocných šťávách (ke snížení ovocné kyseliny). Pokud se použijí kationtoměničové a aniontoměničové pryskyřice, je možné zcela deionizovat šťávy a vedlejší produkty za účelem získání ovocných cukrů. Přidáním kroku leštění s adsorpčními pryskyřicemi lze vyrobit bezbarvé roztoky ovocného cukru.

Vyčeřená šťáva prochází vybranými kombinacemi iontoměničových pryskyřic. Nabité složky jsou na příslušné pryskyřici zadržovány iontovými silami, přičemž se do produktu uvolňuje shodně nabitý iont (např. H+, OH-). Když je vyčerpána deionizační kapacita pryskyřic, šťáva je vytlačena z kolon a pryskyřice jsou nezávisle regenerovány kyselinami, louhy nebo solemi, které je připravují na další cyklus zpracování šťávy. Pro lepší redukci barvy a organických molekul lze přidat volitelné adsorpční polymerní nádoby.

Kapacita zařízení se pohybuje od 500 do 50 000 l/h nebo více podle oblasti použití. Poskytujeme více drah (paralelních nádob) pro nepřetržitý provoz, kompletní konstrukci z nerezové oceli vyrobenou na zakázku podle místních předpisů a specializovanou technickou podporu dostupnou od našich týmů výzkumu a vývoje a engineeringu.