• Kontinuální a šetrné vymrazování
 • Žádná oxidace
 • Vhodné pro volně tekoucí granulované produkty
 • Sušení bez nosičů pro podporu značky čistého zpracování
 • Nízká spotřeba energie
 • Minimální ztráty chuti
 • Přizpůsobené a vysoce výkonné zařízení
 • Plně automatický provoz a čištění
 • Uzavřený systém s hygienickým provedením

 • Káva/čaj
 • Kousky ovoce a zeleniny
 • Kousky masa nebo mořských plodů
 • Farmaka
 • Probiotika a enzymy
 • Kojenecká výživa

Sušička DryBand společnosti Bucher Merk pro vymrazování je vhodná pro produkty citlivé na teplo.

Volně tekoucí prášky, granule a produkty větších velikostí jsou dopravovány do násypky na horní části vakuové pásové sušičky. Produkt je v dávkách přiváděn do mezikomory, odkud je dále produkt nakládán na horní pás unikátním dávkovacím systémem. Pevné produkty jsou dopravovány zpět a vpřed přes sušičku od horního k dolnímu pásu, aby se prodloužila doba dostupnosti.

Topné desky pod pásy jsou montovány v nezávislých vyhřívaných zónách, které umožňují konstantní nebo variabilní rychlost sušení. Přídavné sálavé desky (patentované) zvyšují kapacitu sušení. Tento systém umožňuje šetrné průběžné sušení pro maximální kvalitu produktu. Kromě toho může být poslední zóna v případě potřeby navržena jako chladicí zóna.

Kousky se shromažďují v mezilehlé násypce, odkud jsou pomocí automatických vzduchových uzávěrů vypouštěny z vakua do atmosférického prostředí. Vakuum je udržováno pomocí jednostupňového nebo vícestupňového desublimačního/vakuového systému.

 • Rychlost podávání od 2 do 4 000 kg/h
 • Topná a chladicí plocha od 0,2 do 325 m2
 • Rozsah ohřevu od 20 do 180 °C
 • Rozsah vakua od 0,5 do 50 mbar (abs.)