• Rovnoměrné a kontrolované vypouštění ovoce do oplachovacího kanálu
  • Variabilní doba otevírání a zavírání
  • Robustní pneumatický pohon

Dávkovací šoupě je určeno k izolaci sil na jádrové ovoce od oplachovacích kanálů. Umožňuje řízené automatické vypouštění ovoce do oplachovacího systému.

Šoupě je namontováno na výstupu ze sila před oplachovacím kanálem. Množství opláchnutého ovoce lze nastavit pomocí časovaného svislého pohybu dávkovacího šoupěte tak, aby jablka vstupovala do oplachovacího kanálu rovnoměrně v jedné vrstvě. Časy otevírání a zavírání lze nastavit samostatně pomocí externího ovladače nebo časového spínače. Koncové polohy dávkovacího šoupěte jsou rovněž nastavitelné. Při zavírání se dávkovací šoupě ponoří do vody jen natolik, aby plody zůstaly zachovány, ale nepoškodily se. Pokud je šoupě zavřené, oplachovací voda může stále cirkulovat, a přitom držet ovoce v silu.

  • Pneumaticky ovládané šoupě s elektromagnetickým ventilem a nastavitelnými koncovými polohami
  • Montážní příruba pro montáž na oplachovací silo nebo montáž do oplachovacího kanálu
  • Při zavřeném šoupěti je možná cirkulace vody

  • Kanál/výstup: 400 mm
  • Vstup stlačeného vzduchu: 4–5 bar