Lis HPS byl vyvinut pro separaci pevných a kapalných biologických látek. Tento stroj je efektivním řešením pro odvodňování komunálních a průmyslových kalů. Obsah pevných látek v suspenzi může být mezi 2 a 10 %. Pro různé požadavky na výkon je k dispozici několik velikostí strojů.

 • Vysoký stupeň odvodnění
 • Nízké náklady na likvidaci a sušení
 • Spolehlivý technologický a řídicí systém
 • Samočinně optimalizující technologický provoz
 • Nepřetržitý provoz bez dozoru
 • Minimální mzdové náklady
 • Minimální náklady na údržbu

Lis je konstruován jako rotační válcový pístový systém s hydraulickým pohonem. Mezi koncem válce a pístem jsou pružné odvodňovací prvky, které jsou upevněny a umožňují proudění filtrátu z lisu.

Lisovací proces se skládá z různých kroků, včetně přivádění kalu, odvodňování lisovacím cyklem, zhutňovacích fází a vypouštění filtračního koláče. Kompletní lisovací cyklus trvá 70–120 minut v závislosti na odvodňovací schopnosti kalu.

Bucher HPS 3007
 • Výkon kg DR/h*: 100–200
 • Filtrační plocha: 18
 • Hmotnost v prázdném stavu v kg: 11 300
 • Hmotnost v naplněném stavu v kg: 14 600
 • Rozměry (D × Š × V): 6 500 × 2 834 × 2 550
 • Příkon kW*: 10
   
Bucher HPS 6007
 • Výkon kg DR/h*: 200–400
 • Filtrační plocha: 37
 • Hmotnost v prázdném stavu v kg: 18 000
 • Hmotnost v naplněném stavu v kg: 24 000
 • Rozměry (D × Š × V): 7 500 × 3 180 × 2 835
 • Příkon kW*: 13
   
Bucher HPS 7507
 • Výkon kg DR/h*: 250–500
 • Filtrační plocha: 47
 • Hmotnost v prázdném stavu v kg: 19 000
 • Hmotnost v naplněném stavu v kg: 26 500
 • Rozměry (D × Š × V): 8 395 × 3 180 × 2 835
 • Příkon kW*: 13
   
Bucher HPS 12007
 • Výkon kg DR/h*: 400–800
 • Filtrační plocha: 82
 • Hmotnost v prázdném stavu v kg: 29 500
 • Hmotnost v naplněném stavu v kg: 41 500
 • Rozměry (D × Š × V): 9 950 × 3 550 × 3 120
 • Příkon kW*: 18

*v závislosti na kalu