Publiczny osad ściekowy

Charakterystyka odwadniania komunalnego osadu ściekowego zależy w dużej mierze od jego składu, przy czym maksymalna sucha substancja (DS) osiągalna metodami mechanicznymi zależy przede wszystkim od zawartości pozakomórkowych substancji polimerowych (EPS).

Wydajność systemu odwadniania charakteryzuje się zdolnością do usuwania wolnej wody po kondycjonowaniu osadu.

Unikalna zasada dynamicznego odwadniania technologii Bucher HPS może usunąć prawie całą wolną wodę, a czasem nawet wodę częściowo związaną. Technologia ta oferuje najlepszą wydajność odwadniania.

Jest to idealne rozwiązanie, ponieważ wydajność odwadniania jest jednym z głównych sposobów osiągnięcia zrównoważonego i opłacalnego działania oczyszczalni ścieków.

Bucher HPS-press-3007-sludge-dewatering-Bucher Unipektin AG

Prasy Bucher HPS

Hydrauliczna prasa filtracyjna do odwadniania osadów komunalnych i przemysłowych

Dowiedz się więcej