Niezawodne rozwiązanie do filtracji membranowej piwa 

Technologie opracowane przez Bucher Unipektin zapewniają wydajność, niezawodność, krótki zwrot z inwestycji i dużezyski operacyjne. M-Polynox MC to niezawodne rozwiązanie do filtracji piwa z przepływem krzyżowym przy użyciu membran polimerowych. 

  • Proces filtracji zapewniający wysoką jakość filtrowanego piwa i stałe natężenie przepływu 
  • Wysoka wydajność filtratu bez odpadów stałych 
  • Elastyczny system automatyki z maksymalnym bezpieczeństwem operacyjnym dzięki urządzeniom samokontrolującym 
  • Dostępne są instalacje do pracy wsadowej i ciągłej 
  • Modułowa konstrukcja ułatwiająca rozbudowę. Rozmiary instalacji od 10 do 500 hl/h 
  • Jasne, filtrowane piwo bez drożdży 
  • Wysoka elastyczność dla szerokiej gamy rodzajów piwa 
  • Łatwość obsługi

Filtracja piwa bez D.E. za pomocą membran polimerowych

Filtry są wyposażone w polimerową, hydrofilową membranę o asymetrycznej strukturze specjalnie dostosowanej do piwa. Asymetryczna struktura w znacznym stopniu przyczynia się do utrzymania stałego natężenia przepływu filtracji. Membrany mogą być poddawane działaniu alkalicznych, a także kwaśnych i utleniających środków czyszczących w celu niezawodnego przywrócenia wydajności filtracji.