Informacje dotyczące zmiany nazwy

 

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 17 marca 2023 r. nazwa B&P Engineering Limited Liability Company uległa zmianie na: Bucher Unipektin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W dniu 20 grudnia 2022 r. firma stała się członkiem międzynarodowej Grupy Bucher. Jako jednostka biznesowa Bucher Industries AG z siedzibą w Szwajcarii, firma jest częścią Bucher Unipektin, wiodącego globalnego producenta systemów i komponentów dla przemysłu sokowniczego i piwowarskiego oraz technologii suszenia. Zakłady produkcyjne jednostki biznesowej znajdują się w Szwajcarii, Polsce, Hiszpanii, Niemczech, Czechach i Chinach. Firma jest wspierana przez organizację sprzedaży i usług na Ukrainie, w Nowej Zelandii i Meksyku, a także globalną sieć dystrybucji.

Zmiana nazwy jest kolejnym krokiem w procesie integracji, dzięki któremu spółka będzie funkcjonować pod rozpoznawalną na całym świecie, renomowaną marką i logo Grupy Bucher. Jednocześnie informujemy, że zmiana dotyczy wyłącznie nazwy spółki - wszystkie pozostałe dane, w tym numer KRS, numery NIP i REGON, numery rachunków bankowych, numery telefonów, adres siedziby, pozostają bez zmian.

Zmiana nazwy spółki nie ma żadnego wpływu na kontynuację działalności spółki oraz na ważność zawartych wcześniej umów. Zmiana nazwy spółki nie powoduje modyfikacji jej zobowiązań ani wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez naszą spółkę umów i nie wymaga ich dostosowania. Nowe oblicze nie pociąga za sobą zmiany wartości, którymi do tej pory kierowała się spółka. Nadal najważniejsze jest zapewnienie wysokiej jakości oferowanych produktów i zadowolenie klientów. Nasi klienci mają do dyspozycji stale rosnącą wiedzę i kompetencje firmy, a także wiedzę i doświadczenie specjalistów całej Grupy Bucher.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie stosownych zmian w dokumentacji oraz wystawianie wszelkich dokumentów księgowych i handlowych (faktur, rachunków, zamówień, ofert) oraz kierowanie wszelkiej korespondencji na poniższe dane firmowe:
 

Bucher Unipektin Sp. z o.o. ( LLC)
37-200 Przeworsk, 1E Lubomirskich St.
NIP: 794 16 81 757
REGON: 651543185
KRS: 000093236

 

Kontakt
Tomasz Musiał                                                   Daniel Schneider
T +48 16 649 00 98                                            T +41 44 857 23 90
tomasz.musial@bucherunipektin.pl              daniel.schneider@bucherunipektin.com