Gniotownik KVS 2-80 został opracowany z myślą o produkcji najlepszych jakościowo przecierów z owoców jagodowych i pestkowych. KVS 2-80 produkuje miazgę, która idealnie nadaje się do produkcji soków owocowych. Obracające się walce miażdżą materiał wsadowy w taki sposób, aby zmniejszyć zawartość zawiesiny i utlenianie produktu.

Gniotownik składa się z obudowy z prostokątnym otworem wlotowym i wylotowym, stalową ramą oraz z dwóch przeciwbieżnych stalowych walców z regulowaną szczeliną. Dwa zębate walce napędzane są silnikiem asynchronicznym z przetwornicą częstotliwości.  

Materiał dociera do leja zasypowego, następnie przesuwa się przez szczelinę między walcami dzięki ruchom przeciwbieżnym. W tym samym czasie profilowany zębaty kształt walca bezpiecznie przytrzymuje produkt, pozwalając na rozdrabnianie i ekstrakcję. Podczas pracy stopień rozdrabniania można regulować poprzez zmianę ustawienia szczeliny między walcami. Miazga wydostaje się przez otwór wyrzutowy. Urządzenie jest wyposażone w sprzęgło zabezpieczające przed zerwaniem się walców, zapobiegając przedostaniu się ciał obcych. Urządzenie wyposażone jest w falownik mierzący obciążenie silnika. W przypadku krytycznego obciążenia napędu, zatrzyma się on automatycznie. Ponowne uruchomienie będzie możliwe dopiero po usunięciu ciał obcych. 

  • Wydajność: ok. 8-12 t/h owoce jagodowe - np. owoce pestkowe
  • Waga: 325 kg 
  • Wymiary: 1562 x 733 x 576 (dł. x szer. x wys. w mm) 
  • Zakres dostawy: Młynek kruszący, przełącznik serwisowy 
  • Moc przyłączeniowa: 4 kW, 400 V 
  • Materiał: Stal nierdzewna (DIN 1.4301, elementy w bezpośrednim kontakcie z produktem)