• Mobilní nádrže
 • vyrovnávací nádrže
 • Skladovací nádrže
 • Tlakové reaktory
 • Nádrže CIP
 • Procesní nádoby
 • Míchací nádrže

 • Izolace nádrží
 • Ohřívací a chladicí pláště
 • Míchadla a směšovače
 • Přístupové prvky

 • Statické výpočty
 • Seismické výpočty
 • Veškeré další výpočty související s konstrukčními předpisy (EN13445, AD Merkblatt)