• Zbiorniki aseptyczne ciśnieniowe
 • Zbiorniki magazynowe
 • Zbiorniki mieszające
 • Zbiorniki na czekoladę
 • Topielniki
 • Zbiorniki na komponenty
 • Zbiorniki na mleko surowe
 • Zbiorniki magazynowe wielkogabarytowe

 • Izolacja zbiornika
 • Płaszcze grzewcze i chłodzące
 • Mieszadła
 • Konstrukcje dodatkowe
   

 • Instalacje procesowe
 • Armatura dobrana do procesu
 • Produkcja zbiorników u klienta
 • Sterowanie manualne lub automatyczne
 • Instalacja mycia rozpyłowej wieży suszarniczej
 • Elektryczny układ podgrzewania zbiorników i rurociągów do czekolady