• Wysoka skuteczność i wydajność
  • Łatwość konserwacji
  • W pełni automatyczne sterowanie SPS z wizualizacją
  • Wymagana niewielka przestrzeń

Stacja CIP to metoda automatycznego czyszczenia wewnętrznych powierzchni urządzeń i rurociągów bez ich demontażu, w zakładach i instalacjach gdzie wymagany jest najwyższy poziom higieny. Urządzenia CIP są najczęściej stosowane w przemyśle spożywczym, zwłaszcza w browarnictwie, przy produkcji napojów i nabiału, produkcji żywności przetworzonej oraz w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym.

Środki czyszczące są przygotowywane w stacji w postaci roztworów roboczych i pompowane do urządzenia lub instalacji, która ma być myta. Następnie krążą w obiegu zamkniętym pomiędzy stacją CIP a urządzeniem w czasie, który zapewni czyszczenie urządzenia w zadanej temperaturze. Temperatura czyszczenia jest stale monitorowana i automatycznie regulowana. Czyszczenie w obiegu zamkniętym pozwala zaoszczędzić środki czyszczące, a także zmniejszyć ilość ścieków odprowadzanych po czyszczeniu. Na stacji CIP przygotowywane są roztwory robocze w stężeniach zalecanych przez producenta i w odpowiednich temperaturach. Roztwory są przechowywane w zbiornikach i w razie potrzeby pobierane przez pompę. Proces mycia może odbywać się zarówno w ciepłej, jak i zimnej wodzie, a temperatura roztworu i wydajność systemu jest zawsze dostosowywana do wymagań klienta.

  • 3 zbiorniki na roztwory myjące z izolowanym podwójnym płaszczem, pojemność około 2000 l
  • 2 pompy skoncentrowanych środków myjących i płuczących
  • Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła JAD do ogrzewania roztworu
  • Pompa obiegowa 15 m³/h, 4 bar, 5,5 kW
  • Komponenty automatyki i niezbędny osprzęt
  • Orurowanie CIP wewnątrz jednostki
  • Szafa sterownicza SIEMENS SIMATIC S-7 

Stacja myjąca XC41 jednotorowa

Wydajność pompy: 40 m3 /h
Ciśnienie pary w pompie: 4 bar 
Silnik pompy: 7,5 kW
Silnik pompy- R: 5,5 kW 
Obciążenie przyłącza: 13 kW 
Zużycie pary: 1500 kg/h 
Wymiary (LxWxH): 6877x1093x4754 mm
Zużycie pary: 300 kg/h / 380 kg/h / 550 kg/h (dla 1 linii) 
Materiał: AIS I 304 / A SI 316L opcjonalnie

 

Stacja myjąca XC42 podwójny obieg

Wydajność pompy: 40 m3/h 
Ciśnienie pary w pompie: 4 bar 
Silnik pompy: 7,5 kW + 7,5 kW 
Silnik pompy-R: 5,5 kW + 5,5 kW 
Obciążenie przyłącza: 26 kW 
Zużycie pary: 3000 kg/h 
Wymiary (LxWxH): 5325x1565x4138 mm
Zużycie pary: 300 kg/h / 380 kg/h / 550 kg/h (dla 1 linii) 
Materiał: AIS I 304 / A SI 316L opcjonalnie