Dbanie o instalację, uruchomienie maszyn i linii produkcyjnych

Wiemy, że nasze urządzenia i instalacje spełnią Twoje oczekiwania, ponieważ są sumiennie montowane i instalowane na całym świecie. 
Nasi wysoko wykwalifikowani technicy i inżynierowie zapewniają nadzór nad instalacją, a także szkolenie w zakresie rozruchu i obsługi. Na wielu rynkach pomocy udzielają również przeszkoleni w fabryce specjaliści ds. utrzymania ruchu. 
Przez wiele lat po rozruchu, nasz zespół służy radą by zapewnić sprawność instalacji i brak przestojów spowodowanych czynnikami technicznymi.
To wszystko jest częścią filozofii funkcjonowania Bucher Unipektin: każde urządzenie –  małe lub duże, jest dokładnie testowane przed opuszczeniem naszych hal fabrycznych.