S potěšením oznamujeme budoucí spolupráci se společností Bucher Merk Process GmbH. Pro naše zákazníky to znamená holistické koncepce zařízení od extrakce až po vakuové sušení, a tím snížení počtu rozhraní a snadnější zpracování projektů.


Společně čerpáme z rozsáhlého produktového portfolia extrakčních a odpařovacích systémů, vakuových sušiček a poloprovozních zařízení, takže všechny vyvinuté systémové koncepce jsou vyráběny v souladu s aktuálními doporučeními GMP, FDP a HACCP.

Naše know-how ve zkratce:
Od roku 1969 společnost SCHRADER Verfahrenstechnik GmbH vyvíjí a vyrábí extrakční systémy na klíč, které se používají k získávání tekutých extraktů z nejrůznějších surovin. Pro dosažení optimálního individuálního výsledku je každý koncept vyvíjen v úzké spolupráci se zákazníkem. Vyrábíme v závodě v Ennigerlohu, montáž a uvádění do provozu poskytují na místě naši zaměstnanci – jsme hrdí na svou vysokou úroveň výroby v rámci vertikální spolupráce.

Společnost Bucher Merk Process GmbH (od roku 2021 součást Bucher Unipektin AG) úspěšně buduje zákaznicky orientované vakuové sušící systémy od roku 1994. Know-how závisí na mnohaletých praktických zkušenostech ve výstavbě zařízení ve spojení s ekonomickými a inovativními znalostmi v oblasti engineeringu. V závodě Laufenburg v Německu je k dispozici technické centrum pro vývoj nových sušících procesů, postupů a energetické optimalizace, ve kterém lze mapovat různé metody sušení.

Simon Staufer a Lutz Hillmann se těší na budoucí spolupráci mezi společnostmi Bucher Merk Process GmbH a SCHRADER Verfahrenstechnik GmbH.

Více informací najdete zde:

www.merk-mdp.com

www.schrader.de