• Provedení typu trubka v trubce
  • Šetrný ohřev
  • Kompaktní a modulární konstrukce
  • Automatizovaný řídicí systém
  • Snadno se čistí

Naše ohřívače ovocné drtě jsou navrženy tak, aby předehřívaly různé ovocné drtě, např. z jablek, hrušek, bobulovin a peckovin. V důsledku toho se zvýší aktivita enzymů a zlepší se výtěžnost šťávy a barvy.

Ohřívač ovocné drtě se montuje mezi sekci mletí a zadržování ovocné drtě. Uživateli přináší prospěch krátká doba zpracování, nízký tepelný dopad a snadné nastavení kapacity u všech druhů ovocné drtě.

Systémy ohřívání ovocné drtě jsou typicky vícesekční systémy. Stanice teplé vody je nastavitelná pro provoz různých teplot teplé vody. Systém se skládá z následujících hlavních komponent: topné těleso (modul dvoutrubkového tepelného výměníku), stanice teplé vody (trubkový tepelný výměník, oběhové čerpadlo teplé vody, expanzní nádoba a různé předmontované potrubní prvky).

Voda používaná jako provozní médium je ohřívána ostrou párou v horkovodním předehřívači. Rotační čerpadlo přivádí vyrobenou horkou vodu do cirkulačního systému, kde protéká pláštěm ohřívače ovocné drtě. Teplo se přenáší do ovocné drtě, která proudí proti proudu vnitřní trubkou modulu výměníku tepla. Ochlazená voda proudí zpět k rotačnímu recirkulačnímu čerpadlu. Proti přetlaku a objemové expanzi je instalován pojistný ventil a expanzní nádoba.

  • Typ: horkovodní ohřívací systém
  • Počet sekcí: variabilní v závislosti na výkonu
  • Kapacita: 10 až 120 t/h, 700–2 800 kW
  • Topné systémy: horká voda nebo nízkotlaká pára (volitelné)
  • Rozsah teplot: 5 až 85 °C
  • Automatizace: Na bázi PLC, vizualizace s dotykovou obrazovkou