• Ohřev objemu použitím mikrovlnné energie a rychlého sušení produktu s nízkou tepelnou vodivostí
 • Sušení granulovaných produktů ve vsádkovém režimu
 • Měřitelné zvýšení aroma sušených produktů
 • Individuální rovnováha energie mezi mikrovlnným výkonem a infračerveným ohřevem
 • Úprava parciálního tlaku páry použitím regulace vakua namísto rychlostí odsávání nebo inertním plynem 

 • Kousky ovoce a zeleniny
 • Extrudované produkty
 • Gely
 • Pěny 
   

 • Ohřev produktu ze středu
 • Tepelná energie je přímo spojena s vodou 

 • Vakuum: 0,5 až 100 mbar
 • Různé rotační a dopravníkové mechanismy
 • Řízení: PLC a HMI s ovládáním receptury