Filtrace odpadních vod

Za účelem oddělování pevných látek od kapalin se tradičně vyráběly netkané nebo tkané textilie ze živočišných nebo rostlinných vláken. Nyní se však již několik desetiletí používají syntetická vlákna.

Při klasické filtraci se na povrchu filtru vytváří filtrační koláč, který snižuje průtok filtrátu v závislosti na propustnosti koláče. Taková struktura koláče se často musí vytvořit, aby se získal čirý filtrát. Bohužel filtrace slizkých produktů, jako jsou proteiny, polymerní sacharidy nebo mikroorganismy, je obvykle s těmito klasickými filtračními metodami poměrně nákladná či dokonce nemožná.

Při crossflow filtraci však filtrát proniká napříč ke směru toku vrstvou porézní stěny. Zásadním rysem crossflow filtrace je vysoká rychlost proudění po povrchu filtru, která zabraňuje vytváření vrstvy koláče.

Crossflow filtrace může oddělit jemné anorganické částice o velikosti pouhých několika mikrometrů v rozpouštědle s nízkou viskozitou.

Bucher HPS 7507 presses for sludge dewatering - Bucher Unipektin AG

Lisy Bucher HPS

Hydraulický filtrační lis pro odvodňování komunálních a průmyslových kalů

Zjistit více